HANKE

DRONE-osaaja-hankkeen tavoitteena on rakentaa Pirkanmaalle laaja- ja monialainen drone-osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto, joka tukee alueen pk-yrityksiä dronejen hyödyntämiseen liittyvien osaamistarpeiden paikkaamisessa, verkostoitumisessa, ideoinnissa ja innovaatiotoiminnassa ja siten liiketoiminnan kehittämisessä. 

Tampere Smart City -ohjelma ja ilmailualan kehittäminen Pirkanmaalla

Hankkeen toiminnot kytkeytyvät Tampereen Smart City -ohjelmaan, jonka tavoitteena on rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettua, vetovoimaista ja älykästä kaupunkia, jossa yritykset ja asukkaat ovat mukana käytännön kehittämisessä. Dronet ja niihin liitettävä uusi teknologia ovat osa pirkanmaalaista älykästä kasvua. Hanke tekee yhteistyötä myös Tampere-Pirkkalan lentoaseman yhteyteen rakennettavan koulutuskeskittymän kanssa ja tarjoaa näin tukea ilmailualan kehittämiseen Pirkanmaalla.

Muodostuvaan klusteriin kutsutaan alueen drone-toimijoita ja drone-palveluita tarjoavia ja hyödyntäviä sekä niihin liittyvää teknologiaa kehittäviä pk-yrityksiä. Myös alueen viranomaistahoja, järjestöjä ja oppilaitoksia, joilla on intressi tukea pirkanmaalaista drone-osaamista, kutsutaan mukaan.

Drone-kehitysympäristön luominen ja koulutusta

Hankkeessa rakennetaan drone-kokeilu- ja kehitysympäristö alueen yritysten käyttöön sekä luodaan drone-osaamisen kehittämisen ja soveltamisen malli.  Yrityksillä on mahdollisuus osallistua sekä hankkeessa toteutettavaan pilottikoulutukseen että konsultointipäiviin maksutta. Lisäksi kaikille verkostoon mukaan lähteville tarjotaan ajankohtaisia workshop-päiviä drone-teemoihin liittyen.

Toimijoiden tarpeet ja dronejen laajat käyttömahdollisuudet sekä uusimman tutkimustiedon yhdistäminen yritysten innovaatioiksi ja käytännön sovelluksiksi luo kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja jopa potentiaalisia uusia yrityksiä. Pirkanmaan rooli älykkään teknologian ja ilmailualan yhdistävänä toimijana vahvistuu.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2017–31.12.2018 ja sitä rahoittaa ESR-ohjelmasta Keski-Suomen ELY-keskus.

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja partnerina on Tampereen teknillinen yliopisto.